• Anna Giesko Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej
    Adres:
    ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,
    15-888 Białystok

    Kontakt:
    Tel.: 696 916 017